Piekielnie trudna rozbiórka zakończona sukcesem. Trafiliśmy do prasy!

W lutym 2016 Grupa Wyburzeniowa Południe przeprowadziła trudną rozbiórkę trzech kolumn rektyfikacyjnych instalacji styrenu na terenie zakładu Synthos w Oświęcimiu. Rozbiórka zdobyła uznanie pracowników nadzoru zakładu Synthos. Artykuł o naszej firmie został opublikowany w magazynie „Synthos News” nr 1/2016 a ponadto otrzymaliśmy list referencyjny polecający usługi naszej firmy.