Wymiana dachu wraz z robotami antykorozyjnymi

W deszczowym dniu 24.02.2016 zespół inspektorów nadzorujących zadanie wykonywane przez naszą firmę na rzecz Zakładów Azotowych S.A. w Chorzowie wykonał ostatnie czynności odbiorowe związane ze szczelnością dachu. Inspektorzy zaakceptowali wykonane roboty i tym samym zakończyli realizację zadania związanego z wymianą połaci dachowej, rozbiórką nadbudówki hali oraz kompleksowymi robotami antykorozyjnymi konstrukcji dachu.