Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2009

Po wielu miesiącach wdrażania wewnętrznych procedur, w maju poddaliśmy naszą firmę ocenie zewnętrznego auditora. Po serii auditów uzyskaliśmy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2009.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Jesteśmy przekonani, że wprowadzenie tych wewnętrznych norm zarządzania przełoży się na jakość wykonywanych usług oraz zadowolenie klientów.