Nowe Muzeum Śląskie w Katowicach

Już niedługo historyczna Łaźnia Główna oraz Stolarnia zmienią się w budynki Muzeum Śląskiego. Nasza firma wykonuje specjalistyczne rozbiórki stropów, ścian, wyposażenia oraz przybudówek tych obiektów pod ścisłą kontrolą wyspecjalizowanych konserwatorów zabytków. Zajmujemy się również tymczasowymi wzmocnieniami konstrukcyjnymi budynków, których stan techniczny wymaga natychmiastowych działań.

Ponadto wykonujemy roboty ziemne oraz brukarskie na potrzeby przyszłego parkingu północnego.