Teren dawnej Huty Pokój

Wykonaliśmy rozbiórkę dużej części obiektów po dawnej Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Wśród wielu rozebranych obiektów znalazła się między innymi jedna z największych w europie suwnic bramowych, wywrotnica wagonów, most stalowy czy hala lejnicza. Ze względu na wpisanie Wielkiego Pieca na listę zabytków rozbiórka Hali Lejniczej, przylegającej bezpośrednio do Wielkiego Pieca, była wielkim wyzwaniem inżynierskim.